spbk-hosting-logo

Sistem Pengurusan Berkomputer Koperasi Hosting (SPBK- H)

Sistem bersepadu yang memudahkan koperasi mengurus operasi keanggotaan, perakaunan dan pengurusan tunai.

Sistem Pengurusan Berkomputer Koperasi Hosting (SPBK- H) dibangunkan dalam tahun 2016 untuk kegunaan KOPERASI KECIL, KOPERASI MIKRO, KOPERASI SEKOLAH DAN KOPERASI SEDERHANA. SPBK- H telah dibentangkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dengan mematuhi Garis Panduan dan Tatacara Pelapuran Penyata Kewangan Koperasi.

MOCCIS memperkenalkan sistem bersepadu ini bagi memudahkan koperasi mengurus operasi keanggotaan, perakaunan dan pengurusan tunai.

SENARAI LAPORAN JANAAN SPBK HOSTING

AKAUN


Imbangan Duga,
Penyata Untung Rugi,
Kunci Kira-Kira,
Penyata Aliran Tunai,
Laporan Lejar,
Nota Kepada Akaun.

KEANGGOTAAN


Senarai Akaun Anggota,
Penyata Akaun Anggota,
Senarai Anggota.

PENGURUSAN TUNAI


Laporan Resit (terimaan tunai,
Laporan Baucar Bayaran
Pelarasan bank.

BAGAIMANA IA BERFUNGSI?

Sistem Pengurusan Berkomputer Koperasi Hosting (SPBK- H) memerlukan server, talian internet dan web browser google Chrome untuk berfungsi. Server adalah satu set computer pelayan yang  digunakan untuk menyimpan sistem dan data koperasi. Komputer lain (client PC) yang disambung ke server secara dalam talian menggunakan internet/intranet boleh mengakses Sistem Pengurusan Berkomputer Koperasi Hosting (SPBK- H) dan data koperasi yang terdapat dalam server tersebut. Akses dan paparan terbaik Sistem Pengurusan Berkomputer Koperasi Hosting (SPBK- H) boleh dibuat melalui dengan perantaraan web-browser Google Chrome.

hosting edited flowchart

FUNGSI TAMBAHAN!

SIMPAN MAKLUMAT PROFIL KOPERASI (JENIS KOPERASI/BIDANG PERNIAGAAN KOPERASI/NO DAFTAR KOPERASI)


SIMPAN MAKLUMAT AHLI LEMBAGA KOPERASI


HELPDESK (5 HARI BEKERJA 9 PAGI-5 PETANG)


AUTOMATIC DATA BACKUP (BULANAN)

KOPERASI YANG BOLEH MENGGUNAKAN SPBK HOSTING

laptop

1. KOPERASI KECIL
2. KOPERASI MIKRO
3. KOPERASI SEKOLAH
4. KOPERASI SEDERHANA (TERPILIH)

MODUL KEANGGOTAAN


Modul Keanggotaan dikhaskan untuk kegunaan koperasi-koperasi. Ianya dipautkan terus kepada Modul Perakaunan dan Pengurusan Tunai. Dengan hanya menekan beberapa kekunci SPBK- H dapat memberikan maklumat lengkap mengenai anggota. Penyata anggota dikemaskini sebaik sahaja bayaran atau penerimaan dilakukan. Terdapat beberapa laporan anggota boleh dijana dengan menggunakan sistem ini.

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL KEANGGOTAAN

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL KEANGGOTAAN

MODUL PENGURUSAN TUNAI


Dalam Modul Pengurusan Tunai, pengguna tidak semestinya mempunyai pengetahuan perakaunan untuk menggunakan SPBK- H. Penggguna  hanya perlu memilih sama ada menu bayaran atau terimaan. Modul ini, mempunyai kemudahan memindahkan Terimaan Majikan dan SOLA(BPA) ke SPBK- H secara “Autodeduct” Urusan “double entry” tidak perlu  dilakukan kerana ianya diuruskan oleh SPBK- H.

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL PENGURUSAN TUNAI

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL PENGURUSAN TUNAI

MODUL LEJAR AM


Modul lejar am menyimpan dan merekod segala transaksi yang dilakukan bagi tujuan perakaunan. Modul ini menyimpan tempoh perakaunan, carta akaun, maklumat Bank-bank, maklumat pembekal dan lain-lain. Rekod yang disimpan memudahkan lapuran dibuat mengikut format dan panduan yang ditetapkan oleh SKM. Format laporan yang disediakan oleh SPBK mematuhi Garis Panduan dan Tatacara Pelapuran Penyata Kewangan koperasi.

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL LEJAR AM

CIRI-CIRI YANG ADA DI DALAM MODUL LEJAR AM
Search